dimecres, 18 de juliol de 2012

Consol de la Filosofia - Epicur II

Consol de la Filosofia - Epicur I

Consol de la Filosofia - Nietzsche II

Consol de la Filosofia - Nietzsche I

Consol de la Filosofia - Sèneca II

Consol de la Filosofia - Sèneca I

Consol de la Filosofia - Shopenhauer II

Consol de la Filosofia - Shopenhauer I

Consol de la Filosofia - Sòcrates II

Consol de la Filosofia - Sòcrates I

Programa sobre Pitàgores